Maluma - Cuidau

La nota está dura como combinar weed con aguardiente
Ma', tú estás caliente
De lejos se siente, yah
(Rudeboyz)

Tu temperatura sube a la' nube'
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.