Becky G - La Respuesta

Becky G

Me dijeron en la calle que por mí tú vienes preguntando
Ya no sé qué te dijeron, pero por eso no andas buscando
Ando suelta, yo no necesi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.