Fantan Mojah - No Question

Rebellious children
Doe ask nuh question
Step out and go do
Jah works
Doe ask nuh question
Jah gives us life
With inspiration
Doe ask nuh question
Ste...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.