Ozuna - Gistro Amarillo

Señoritas, desde Plutón
Le llaman "Los Fantásticos"
W, Ozuna
Urba y Rome
¡Prende!

Ella me dijo: "pa' la pared" (pa' la pared; ¡duro!)
Callaíta...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.