SahBabii - Giraffes & Elephants

Yeah
I don't support the zoo (David, wake up)
Free my apes out the cage (yeah, yeah, yeah)
Yeah, they goin' stupid (yeah, yeah, yeah)
Like I ate...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.