Gary granada - Kung ika'y wala

Kung ika'y wala wng palibot ko'y parang may tabing
Kung ika'y wala ang mga mata ay may piring
Kapaligira'y nasisira ang tunay na kulay
At lumalala kung ika'y wala

Kulay abo ang langit kung ika'y wala (ang langit kung ika'y wala)
Kulay dugo ang lupa kung ika'y wala
Kulay luntian ang araw
Ang dagat ay kulay dilaw
Ang sampaguita ay bughaw
Kung ika'y wala

Kung ika'y wala buhay ko'y walang patutunguhan
Kung ika'y wala o sinisintang kalayaan
Kapaligira'y parang asiwa at 'di na bagay
At lumulubha kung ika'y wala


Kulay abo ang langit kung ika'y wala (ang langit kung ika'y wala)
Kulay dugo ang lupa kung ika'y wala
Kulay luntian ang araw
Ang dagat ay kulay dilaw
Ang sampaguita ay bughaw
Kung ika'y wala

Kulay abo ang langit kung ika'y wala (ang langit kung ika'y wala)
Kulay dugo ang lupa kung ika'y wala
At ang uwak kulay papel
At ang tagak kulay klabel
Kulay kalawang ang kahel
Kung ika'y wala

At ang gabi'y kulay kula
At ang buwa'y kulay pasa
Ang rosas ay kulay tingga
Kung ika'y wala

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind