Jamsha - Sin Panti

Jamsha
Barbie Rican
Oh

Vámonos in fraganti
Que ando sin panti
¿Que andas sin qué, qué?
Que ando sin panti
Porque yo soy un sado, y tú eres un...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.