Claudia Jung - Komm und tanz ein letztes Mal mit mir

Komm und tanz
Ein letztes Mal mit mir
Ein letztes Mal heut Nacht
Damit ich nicht erfrier'

Komm und nimm
Mich nochmal in den Arm
Dann tut es ni...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.