Ozuna - Caramelo

Uoo oh (oye ma')
Baby, baby
Ozuna

Aunque no pueda tengo la curiosidad (la curiosidad)
Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad
Y e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.