Rasheeda - Let It Go

[Intro]
Ooh hey c'mon ooh. Ah ah.
Ooh hey.

[Chorus]
I'm da type of girl like to get that dough with that goose with patron hit the dance floor.
Let ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.