Rasheeda - Juicy Like a Peach

Juicy like a peach
Drip right off ya chin.

Juicy like a peach
Drip right off ya chin.
I, I, I'm, I'm so fly.
Yep, I'm so fly.

Chorus:
Juicy...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.