Kastelruther Spatzen - Komm Nimm Mich Doch Mit

Komm nimm mich doch mit
Ich hab' noch nie das Meer geseh'n

Den stolzen Leuchtturm hoch über'm weiten Strand.
Der Wind in den Dünen soll zärtlich ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.