Kastelruther Spatzen - Gefunden auf der Autobahn

Weggeworfen und ausgesetzt
Ohne jedes Gefühl.
Festgefunden am Parkplatzschild

Weil ihn keiner mehr will.
So fand ich einen kleinen Hund

Ich s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.