Nicki Minaj - I'm That Chick

Say what? OK
Say what? OK

I'm that chick, say what? I'm that chick, OK
I'm that chick, say what? I'm that chick, OK
Now I'm that chick, say what? I'm...

Lyrics licensed by LyricFind