Prinz Porno - Dschungelabenteuer

Ey Toni, alter Kamerad, ich sitz' hier gerade
Am Frühstückstisch, bestreiche Schrippen mit Marmelade
Vor'm Fenster internationale Hipsterparade
Die...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.