Labh Janjua - Aish Aish

Saade Naal Ho Gaya Kamal Ve Ho Gaya Si Vekho Maal Maal Ve
Saade Naal Ho Gaya Kamal Ve Ho Gaya Si Vekho Maal Maal Ve
Duniya Bhi Hogi Saade Naal Ve Ho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.