Labh Janjua - Man Moniye

Teree akh sanu mare, jine hai teer sare
Yeh de baar bade pyare soniye
O mann moniye, o hay nee soniye - (2)

O mann moniye, o hay nee soniye - (2)
Na ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.