Labh Janjua - Dehle Pe Gulla

Enu Kahande Ne , Kahnde Ne
Enu Kahande Ne , Enu Kahande Ne Dahle Pe Gulla
Enu Kahande Ne , Kahnde Ne
Enu Kahande Ne ,Enu Kahande Ne Dahle Pe Gulla
Enu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.