Labh Janjua - Tod De Kataar

Break The Line (Line), Break The Queue Queue
Pyaar Nahi Koyi Galti, Nahi Nahi Nahi
Isse Duniya Hai Chalti, Sahi Sahi Sahi
Arey Pyaar Ka Pagalpan Tu Ka...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.