Kastelruther Spatzen - Eine Weisse Rose

1.
Viel zu jung - und ich war der Mann ihrer Träume.
Mir war klar
Daß ich heute Nacht viel versäume.
Wenn do fragst
Kleine Jenny
Ich h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.