Lyanno - Location

Carbon Fiber Music
Eh, yeh, yeh, yeh

Mamá, deja el bellaqueo por el celular
Envíame tu ubicación
Fotos desnudas, ya tengo de más
Pero no da sat...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.