Marsimoto - Container

Containerdream
Hehe, wawa
Du sitzt auf mei'm Container, winkst dem alten Leuchtturm
Schmeiß' die letzten Euros einfach richtung Vollmond
Der riese...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.