Janno Gibbs - Kung Tayo'y Magkakalayo

Kung tayo'y magkakalayo
Ang tanging iisipin ko
Walang masayang na sandali
Habang kita'y kasama

Kung tayo'y magkakalayo
Maging tapat ka pa kaya
Ibigin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.