Denise Barbacena - My Jagiya

Oh
You and me
Tila ba tayo ay meant to be
Can't you see
Ikaw nga itinadhanang makatabi
Destiny
My love sana'y dinggin ang awit ko
For you para sa'yo a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.