Janno Gibbs - Ikaw Lamang

Ikaw ang pangakong taglay ng isang bituin
Tanging pangarap sa Diyos ay hiling
Makapiling sa bawat sandali (hmm)

Ikaw ang pag-ibig sa araw at gabi
Ika...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.