Brray - El Desquite

Siempre forma una pelea
La hora que sea y donde sea
Al ratito me lloriquea

Cuando la cosa se pone fea y me pide
Duro, duro, duro, duro, duro...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.