Kevin - Vrij

Dit is de intro
Dit is de motherfucking intro
Vrij
Ben eigenlijk al heel m'n leven vrij man
Niemand uitleg schuldig
Doe gewoon waar ik zin in heb...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.