Kevin - Bij Mij

Je bent de baddest in de room
Zeg me, wat gaan we doen
Als het motherfucking licht uit is
Meisje, dingen gaan down
Je bent vrij om te gaan
Maar j...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.