Kevin - Boem

Reg-Regster
Wachtend op de boem, op de boem
We wachten tot we safe zitten
Hetzelfde als toen, maar sinds de roem (Ey)
Willen mannen op m'n wave sp...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.