Ca$his - Pistol Poppin'

Haha
Ca$his, Ca$his
Yeah!
King Mathers
C'mon!
Pistol poppin, come get me nigga! (echoes)

Pistol poppin, bodies droppin, layin all around
You ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.