Bizzey - Seh Mami

Ro-Rocky, Rocky, what's goin' on?
So Richy, what have you come to see me about?
Damn, mami
Que lo que, mami?
Kom hier, mami
Chupa, mami
Bizzey
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.