Eda Baba - Ezbere Biliyorum Seni

Ezbere biliyorum seni
Her hareketini her mimiğini
Kaşını çatışının, küçücük bakışının
Ne anlama geldiğini

Ezbere biliyorum seni
Çocukluktan izlerini
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.