Sezgin Alkan - Mağusa Limanı

Mağusa limanı, limandır liman, amman amman
Mağusa limanı, limandır liman, amman amman
Beni öldürende yoktur din iman
Beni öldürende yoktur din iman

U...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.