Rommel guevara - Magalak ka pilipinas

Magalak ka Pilipinas
Ang Diyos ay sumasaiyo
Magalak ka Pilipinas
Ang Diyos ay sumasaiyo
Ikaw ay bayang pinili
Pinagpala ka ng Diyos
Bayang tinawag bayang pinili
Sumamba't magpuri sa Diyos

Magalak ka Pilipinas
Ang Diyos ay sumasaiyo
Magalak ka Pilipinas
Ang Diyos ay sumasaiyo
Ikaw ay bayang pinili
Pinagpala ka ng Diyos
Bayang tinawag bayang pinili
Sumamba't magpuri sa Diyos


Magalak ka Pilipinas
Ang Diyos ay sumasaiyo (siya'y sumasaiyo)
Magalak ka Pilipinas
Ang Diyos ay sumasaiyo (minsan pa ikaw ay bayang pinili)
Ikaw ay bayang pinili (oh)
Pinagpala ka ng Diyos
Bayang tinawag bayang pinili
Sumamba't magpuri sa Diyos

Magalak ka Pilipinas (magalak ka Pilipinas)
Ang Diyos ay sumasaiyo
Magalak ka Pilipinas
Ang Diyos ay sumasaiyo (minsan pa magalak ka Pilipinas)
Magalak ka Pilipinas
Ang Diyos ay sumasaiyo
Magalak ka Pilipinas
Ang Diyos ay sumasaiyo

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind