Eda Baba - Her Dakika Bir Saat

Döneceksen dünya geri
Koş lütfen bundan seri
Bir baksan gözlerime
Olursun aşktan deli

Belki biraz çocuktuk
Birbirimize vurulduk
Elden kayan bir aşkke...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.