Gary granada - Hangganan

Kagaya ng isang dula
Na minsan mong umpisahan
Kung paanong mayroon simula
Ay mayroon ding katapusan

Ang awit man naririnig
Larawang bang namamasdan
Lahat ng bagay sa daigdig
Mayroong hangganan

Pangako ay naeeta
Wag kang mangusap ng tapos
Dahil tayo'y nag-iiba
Lahat ng tao ay kapos

Kani-kanya tayong antas
Subalit tulad ng hagdan
Kahit gaano kataas
Ay may hangganan

Ang iyong lakas ay may humpay
Huhulaw bawat halakhak
Sa salawahang tagumpay
Huhupa rin ang palakpak

Bakit ka ba patatangay
Patutuksong pagka-abalahan
Ang bukas na hinihintay
Baka na di mo pa datnan


Hangga't di mo natagpuan
Ang puno't dulo ng buhay
Lahat ay masasayang lang
Mawawalan din ng saysay

Hanapin mo ang Maylikha
At naroon ang kabuluhan
Nagwikang Siya ang simula
At ang hangganan

Ang iyong lakas ay may humpay
Huhulaw bawat halakhak
Sa salawahang tagumpay
Huhupa rin ang palakpak

Bakit ka ba patatangay
Patutuksong pagka-abalahan
Ang bukas na hinihintay
Baka na di mo pa datnan

Hangga't di mo natagpuan
Ang puno't dulo ng buhay
Lahat ay masasayang lang
Mawawalan din ng saysay

Hanapin mo ang Maylikha
At naroon ang kabuluhan
Nagwikang Siya ang simula
At ang hangganan

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind