Janno Gibbs - Obvious Ba

Di mo ba napupuna saking mga mata
Di mo ba napapansin saking mga tingin
Hanggang ngayon pa ba ay hindi mo pa halata
Ang tinatago kong pagtingin mula p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.