Bizzey - Laat Je Niet Gaan

Bizzey

Ik laat je niet los, laat je niet gaan, laat je niet gaan
Ik geef het niet op, nee, ik neem je mee
Ik laat je niet staan, oh oh
Ik hoop d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.