Rasheeda - What Cha Workin' WitWoop, Woop, Woop
Woop, Woop, Woop, Twork Sumthin

[Hook: repeat 2X]
What cha workin wit shawty
What cha workin wit
What cha workin wit shawty
What ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.