Las Jilguerillas - El Bato Gacho

No sé que te habrán contado que vienes
Tan decidido no te las eches de lado
Se me hace que es puro ruido

No te paces por mi casa ni creas que ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.