Jamsha - Fuete Pal Joyete

Dímelo, Putiflay, sígueme con la pista

Dame (¿qué?) fuete (¿qué?)
Dame (¿qué?) fuete pa'l joyete
Dame (¿qué?) fuete (what?)
Dame (¿qué?) fuete p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.