Janno Gibbs - My BFF

Tawagin mo lang ako
And I'll be there for you
Tayo nang maglaro
And play a game for two
Walang iwanan
Promise ko ýan

Ikaw ang aking bestfriend
Bestfr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.