Jesus one generation - Hesus sa buhay ko

Sa bawat umagang kay ganda
Simulang magpuri sa kanya
Itaas ang kamay at umawit na
Sa bawat araw na dumaraan
Panginoon ikaw ang dahilan
Sa lahat ng ligaya at bawat ngiti

Mula sa labi kong nagpupuri
Mula sa labi kong nagpupuri

Hesus sa buhay ko'y ikaw
Ang nagbigay ng kulay
Wala sa iyong maipapantay
Hesus sa buhay ko ika'y
Kumilos at gumabay
Wala sa iyong maipapantay

Sa bawat umagang kay ganda
Simulang magpuri sa kanya
Itaas ang kamay at umawit na
Sa bawat araw na dumaraan
Panginoon ikaw ang dahilan
Sa lahat ng ligaya at bawat ngiti

Mula sa labi kong nagpupuri
Mula sa labi kong nagpupuri


Hesus sa buhay ko'y ikaw
Ang nagbigay ng kulay
Wala sa iyong maipapantay
Hesus sa buhay ko ika'y
Kumilos at gumabay
Wala sa iyong maipapantay

Hesus sa buhay ko'y ikaw
Ang nagbigay ng kulay
Wala sa iyong maipapantay
Hesus sa buhay ko ika'y
Kumilos at gumabay
Wala sa iyong maipapantay

Salamat salamat
Sa iyong ginawa
Salamat sa iyong ginawa
Salamat salamat
Sa iyong ginawa
Salamat sa iyong ginawa

Mula sa labi kong nagpupuri
Mula sa labi kong nagpupuri

Hesus sa buhay ko'y ikaw
Ang nagbigay ng kulay
Wala sa iyong maipapantay
Hesus sa buhay ko ika'y
Kumilos at gumabay
Wala sa iyong maipapantay

Hesus sa buhay ko'y ikaw
Ang nagbigay ng kulay
Wala sa iyong maipapantay
Hesus sa buhay ko ika'y
Kumilos at gumabay
Wala sa iyong maipapantay

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind