Jesus one generation - Diyos ng kabutihan

Pawang kabutihan ang nais mo
Ibinigay mong buhay ay ganap at husto
Sa landas ng pagbabago
Katuwiran mo ang lalakaran ko

Pawang kabutihan ang nais mo
Ibinigay mong buhay ay ganap at husto
Sa landas ng pagbabago
Katuwiran mo ang lalakaran ko

Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman
Ikaw ang simula at katapusan
Hindi ka nagmamaliw
Katapatan mo'y walang hanggan
Ang kabutihan mo'y magpakailanman

Diyos ang kagandahan ng kalooban mo
Naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo
Sa landas na pagbabago
Katuwiran mo ang lalakaran ko


Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman
Ikaw ang simula at katapusan
Hindi ka nagmamaliw
Katapatan mo'y walang hanggan
Ang kabutihan mo'y magpakailanman

Walang makahihigit sayo
Pag-ibig mo'y wagas magpakailanman
Magpakailanman

Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman
Ikaw ang simula at katapusan
Hindi ka nagmamaliw
Katapatan mo'y walang hanggan
Ang kabutihan mo'y magpakailanman

Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman
Ikaw ang simula at katapusan
Hindi ka nagmamaliw
Katapatan mo'y walang hanggan
Ang kabutihan mo'y magpakailanman

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind