Jesus one generation - Lahat ay ibinigay

Ngayon ang oras na ginawa niya
Ngayon ang oras na sa'yo ay sasamba

O Hesus ikaw ang maghari
O Hesus ikaw ang maghari

Lahat ay iyong Ibinigay
Pag-ibig na walang hanggan
Kami'y iyong minahal
Mula pa noon hanggang sa ngayon

O Hesus ikaw ang maghari
O Hesus ikaw ang maghari


Lahat ay iyong ibinigay
Pag-ibig na walang hanggan
Kami'y iyong minahal
Mula pa noon hanggang sa ngayon

Lahat ay sa'yo ay sasamba
Mamamangha sa'yong mga gawa
Kami'y iyong minahal
Mula pa noon hanggang sa ngayon
Mula pa noon hanggang sa ngayon

Kami'y iyong minahal
Lahat ay ibinigay
Kami'y iyong minahal
Lahat ay ibinigay
Kami'y iyong minahal
Lahat ay ibinigay
Kami'y iyong minahal
Lahat ay ibinigay

Lahat ay iyong ibinigay
Pag-ibig na walang hanggan
Kami'y iyong minahal
Mula pa noon hanggang sa ngayon

Lahat ay sa 'yo ay sasamba
Mamamangha sa'yong mga gawa
Kami'y iyong minahal
Mula pa noon hanggang sa ngayon
Mula pa noon hanggang sa ngayon

Lyrics licensed by LyricFind