Big Punisher - Pina Colada

Artist: Big Punisher, Sheik
-Vaya
-Come on
-Vaya
-A vailar

Chorus 2x:
Where're my niggas with the big dicks? -Ahh
Where're my niggas with the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.