Malayang Pilipino Music - Pag Natapos Na

'Pag natapos na ang awitan
Pagtigil ng mga tugtog
Ikaw ay aking pupurihin
Ngalan mo'y sasambahin
Maging sa aking pag-iisa
Aawitan pa rin kita
Ang buha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.