Malayang pilipino music - Pag natapos na

'Pag natapos na ang awitan
Pagtigil ng mga tugtog
Ikaw ay aking pupurihin
Ngalan mo'y sasambahin
Maging sa aking pag-iisa
Aawitan pa rin kita
Ang buhay ko ay himig ng tunay na pagsamba

Buhay na dalisay at wagas
Ang sa 'ki'y alay mo
Hindi sa aking mga gawa
Ito ay dahil lang sa'yo
O Hesus salamat sa katuwirang
Sa aki'y alay mo
Sa bawat pagkukulang
Sapat na ang biyaya mo

'Pag natapos na ang awitan
Pagtigil ng mga tugtog
Ikaw ay aking pupurihin
Ngalan mo'y sasambahin

Maging sa aking pag-iisa
Aawitan pa rin kita
Ang buhay ko ay himig ng
Tunay na pagsamba


Buhay na dalisay at wagas
Ang sa 'ki'y alay mo
Hindi sa aking mga gawa
Ito ay dahil lang sa'yo
O Hesus salamat sa katuwirang
Sa aki'y alay mo
Sa bawat pagkukulang
Sapat na ang biyaya mo

Buhay na dalisay at wagas
Ang sa 'ki'y alay mo
Hindi sa aking mga gawa
Ito ay dahil lang sa'yo
O Hesus salamat sa katuwirang
Sa aki'y alay mo
Sa bawat pagkukulang
Sapat na ang biyaya mo

Buhay na dalisay at wagas
Ang sa 'ki'y alay mo
Hindi sa aking mga gawa
Ito ay dahil lang sa'yo
O Hesus salamat sa katuwirang
Sa aki'y alay mo
Sa bawat pagkukulang
Sapat na ang biyaya mo

Buhay na dalisay at wagas
Ang sa 'ki'y alay mo
Hindi sa aking mga gawa
Ito ay dahil lang sa'yo
O Hesus salamat sa katuwirang
Sa aki'y alay mo
Sa bawat pagkukulang
Sapat na ang biyaya mo

'Pag natapos na ang awitan
Pagtigil ng mga tutog
Ikaw ay aking pupurihin
Ngalan mo'y sasambahin

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind