Malayang Pilipino Music - Ang Makilala Ka

Di mapaniwalaan
Ang buhay mo'y binigay
Sa tulad kong di karapatdapat
Minahal mo ng wagas

Hari ng kapayapaan
Diyos ng kabutihan
Mapagbigay kang lubusa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.