Malayang Pilipino Music - Dahil Sa'yo

Sa piling mo buhay ko'y nagbabago
Dahil sa'yo pag-asa'y natatamo
Sa piling mo luha ko'y naglalaho
Dahil sa'yo panginoon
Dahil sa'yo

Batid ng aking pu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.