Malayang Pilipino Music - Aking Awit

Sinubukan kong lahat
Ang kay ganda sa paningin
Ang lahat ng ito'y
Di maparisan ng yong pag-ibig

Na tunay at wagas
Kailanman ay di magwawakas
Kabiguan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.